Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

Sổ đỏ ông nguyễn văn trường sinh năm 1983 . Số chứng minh thư 082331843 . thửa đât số 345 .tờ bản đồ số 112.địa chỉ thôn pàn pè .xã hoàng đồng.thành phố lạng sơn.diện tích 60 m2 . Có vào khu quy hoạch của nhà nước không ạ xin cảm ơn

Trả lời