Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
915/STNMT-BVMT 09-05-2022 Về việc tổ chức hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022
34/KH-STNMT 03-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tiêu cực, lãng phí năm 2022
KH 22/KH - STNMT-STTTT 22-02-2022 Kế hoạch tổng hợp truyền thông về cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Số 97/STNMT-BVMT 14-01-2022 V/v hưởng ứng Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022
số 03/2022/QĐ-UBND 12-01-2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
số 37/2021/QĐ-UBND 31-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy
số 37/2021/QĐ-UBND 31-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy
1856/ĐCKS-KS 12-07-2021 Công văn v/v điều chỉnh công suất mỏ đá vôi xi măng Đồng Bành, tỉnh Lạng sơn
1360/QĐ-UBND 10-07-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng 7 năm 2021)
Số: 1352/QĐ-UBND 09-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Công ty TNHH Thảo Viên chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu dân cư Khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
số 1335/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
số: 85/QĐ-BQLKKTCK 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội thuê đất thực hiện dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (đợt 1)
Số: 229 /QĐ-STNMT 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về viêc thành lâp ̣ Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021
số: 1328/QĐ-UBND 05-07-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng 7 năm 2021)
số 84/BQLKKTCK 05-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (đợt 4)
Số: 2499 /STP-HCTP&BTTP 05-07-2021 V/v thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
số: 1225/STNMT-BVMT 02-07-2021 V/v hướng dẫn về yêu cầu cung cấp thông tin về Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn của Bà Trần Hạnh Dung
số 25/GP-UBND 01-07-2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Mỏ đá vôi Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
số: 1303/QĐ-UBND 01-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất và giao đất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
số 1304/QĐ-UBND 01-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Nhà khách A1) thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp