Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe theo từng hạng bằng

Cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe theo từng hạng bằng

Về cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe, bạn có trả lời được những câu hỏi dưới đây không?

Câu hỏi lý thuyết sát hạch được chia thành mấy dạng (nhóm)?
Mỗi dạng câu hỏi có bao nhiêu câu, và sẽ lấy bao nhiêu câu cho đủ 20 câu (với A1) và 30 câu (với B1, B2, ...)?
Những hạng bằng khác như A2, B1, C, D… thì câu hỏi lý thuyết có gì khác với A1, hay B2 không?

Subscribe to Thu hồi giao đất