Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 08/STNMT 21-09-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tính đến ngày 21/9/2023)
Số 221/TB-STNMT 06-09-2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 100/KH-STNMT 21-08-2023 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 08/TB-STNMT 04-08-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật ngày 03/8/2023)
Số 08/TB-STNMT 02-08-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023(Cập nhật ngày 02/8/2023)
Số 07/TB-STNMT 02-08-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật từ ngày 31/7/2023 đến ngày 01/8/2023)
Số 06/TB-STNMT 31-07-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật từ ngày 29/7/2023 đến ngày 31/7/2023)
Số 04/TB-STNMT 28-07-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật từ ngày 26/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
Số 05/TB-STNMT 28-07-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật từ ngày 26/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
Sô 03/TB-STNMT 25-07-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Cập nhật từ ngày 13/7/2023 đến ngày 25/7/2023)
Số 02 12-07-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Từ ngày 11/7/2023 đến 12/7/2023)
Thông báo lần 1 10-07-2023 Danh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 ( từ ngày 05/7/2023 -10/7/2023)
Số 155/TB-STNMT 04-07-2023 THÔNG BÁO Về nhu cầu tuyển dụng công chức và việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Số 16/TB-HĐTDVC 23-08-2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 17/TB-HĐTDVC 23-08-2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 15/TB-HĐTDVC 23-08-2022 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 246/QĐ-STNMT 17-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả điểm xét tuyển phỏng vấn vòng 2 và kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
Số 07/TB-HĐTDVC 05-08-2022 THÔNG BÁO Về việc đính chính lại thông tin thí sinh tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
Số 08/QĐ-HĐTDVC 05-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng tuyển viên chức năm 2022
05/TB-HĐTDVC 02-08-2022 Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022