Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 2919/STNMT-VP 20-11-2023 V/v giải đáp kiến nghị của Doanh nghiệp tính đến tháng 9 năm 2023
Số 712/STNMT-QLĐĐ 31-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Phạm Trung Kiên
Số 12/CNVPĐKĐĐ 28-03-2023 Về việc giải quyết kiến nghị của người sử dụng đất tại hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp
Số 68/TB-STNMT 22-03-2023 THÔNG BÁO Kết quả Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại huyện Văn Quan
Số 282/BQLKKTCK-HT 17-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trong buổi Hội nghị đối thoại ngày 07/3/2023 tại huyện Lộc Bình
Số 553/STNMT-VP 13-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trong buổi Hội nghị đối thoại ngày 07/3/2023 tại huyện Lộc Bình
Số 373/SXD-HTKT&VLXD 08-03-2023 V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại ngày 24/02/2023.
Số 369a/UBND-STNMT 08-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại ngày 24/02/2023
Số 463/UBND-TNMT 03-03-2023 V/v phúc đáp ý kiến của Công ty TNHH xây dựng Thành Linh tại Hội nghị đối thoại, tham vấn với doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023
Số 442/STNMT-VP 02-03-2023 V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại ngày 24/02/2023
Số 367/STNMT-VP 23-02-2023 V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại ngày 09/02/2023