Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 167/TB-STNMT 03-08-2022 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ xin giao đất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Số 1142/QĐ-UBND 06-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
Số 307/TTrSTNMT 04-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
Số 193/KH-STNMT 29-06-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lương Quang Bằng để thực hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
Số 2060/QĐ-UBND 24-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lành Văn Keo do bị ảnh hưởng công trình: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 2064/QĐ-UBND 24-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Lăng Thị Ngọc do bị ảnh hưởng công trình: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 1430/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng đến đối diện khách sạn Đông Kinh). thành phố Lạng Sơn theo điều 62 của Luật đất đai 2013
Số 1437/QĐ-STNMT 21-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trạm y tế phường Tam Thanh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
Số 1037/QĐ-UBND 20-06-2022 Quyết định về việc thu hồi đất và giao dất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
Số 1396/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi đất của ông Vi Lê Thành và bà Nguyễn Thị Khánh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013
Số 1019/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 1398/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị An do bị ảnh hưởng Dự án: Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn
Số 1397/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 1, Điều 61 Luật Đất đai năm 2013
Số 403/TB-UBND 03-06-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
Quyết định số 05/QĐ-STNMT 11-01-2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 660510, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00973 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 30/5/2018 cấp cho ông Lâm
Quyết định số 04/QĐ-STNMt 11-01-2022 Quyết định V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CD 039937, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00026 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 21/6/2018 cấp cho hộ bà Ng
Quyết định số 418/QĐ-STNMT 14-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 926312, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00299 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 19/6/2018 cấp cho hộ ô
Quyết định số 284/QĐ-STNMT 16-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 660597, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02901 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 29/6/2018 cấp cho hộ ông B
Quyết định số 278/QĐ-STNMT 13-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 935014, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02978 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 29/6/2018 cấp cho hộ ông Đ
29/NQ-HĐND 17-07-2021 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 theo quy định tại điểm b, khoả