Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 641/QĐ-VPĐKĐĐ 10-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 199469, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00558 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/11/2016 cho hộ ông
Số 98/TTr-STNMT 10-03-2023 TỜ TRÌNH Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Co Hương)
Số 100/TTr-STNMT 10-03-2023 TỜ TRÌNH Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm trường thôn Suối Phầy)
Số 92/TTr-STNMT 07-03-2023 TỜ TRÌNH Về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
Số 479/TTr-STNMT 20-10-2022 TỜ TRÌNH Về việc giao đất cho Trường Trung học sơ sở xã Tri Phương, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Số 251/TB-STNMT 19-10-2022 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất làm căn cứ giao đất cho Mầm non 2 An Sơn, xã An Sơn, huyện Văn Quan
Số 2356/STNMT-QLĐĐ 14-10-2022 V/v đề nghị đăng tải lên trang thông tin điện tử của tỉnh Dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Số 317/QĐ-STNMT 05-10-2022 Quyết định về việc thu hồi giất chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gán liền với đất có số phát hành CI 624526, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00126, do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 7/6/2017 cấp cho ông Cao Xuân Dục (Cao
Số 270/QĐ-STNMT 31-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DC 383929, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 04915 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 29/4/2022 cấp cho bà La Thị Uyên trú
Số 167/TB-STNMT 03-08-2022 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ xin giao đất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Số 1142/QĐ-UBND 06-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
Số 307/TTrSTNMT 04-07-2022 TỜ TRÌNH Về việc cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
Số 193/KH-STNMT 29-06-2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lương Quang Bằng để thực hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
Số 2064/QĐ-UBND 24-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Lăng Thị Ngọc do bị ảnh hưởng công trình: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 2060/QĐ-UBND 24-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lành Văn Keo do bị ảnh hưởng công trình: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số 1430/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng đến đối diện khách sạn Đông Kinh). thành phố Lạng Sơn theo điều 62 của Luật đất đai 2013
Số 1437/QĐ-STNMT 21-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trạm y tế phường Tam Thanh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013
Số 1037/QĐ-UBND 20-06-2022 Quyết định về việc thu hồi đất và giao dất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
Số 1019/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 1398/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Trần Thị An do bị ảnh hưởng Dự án: Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn