Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 135/QĐ-STNMT 26-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành S 876436, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 02071 do Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ký ngày 21/4/2004 cấp cho hộ ông Vũ Hoàng Dũng và bà Vũ Kim Xuyến, địa chỉ thường trú tại khu 6, t
Số 136/QĐ-STNMT 26-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 850761, BV 850762, BV 850763, BV 850764, BV 850765 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02621, CH 02622, CH 02623, CH 02624, CH 02
Số 133/QĐ-STNMT 25-05-2022 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số 96 do UBND huyện Tràng Định cấp cho ông Lô Văn Các, địa chỉ thường trú tại thôn Pác Luồng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số 127/QĐ-STNMT 16-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 20/9/2011 cấp cho hộ ông Dương Công Hoa và bà Tạ Thị Tứ, địa chỉ thường trú tại thôn Lân Vi, xã Chiến Thắng, huy
Số 121/QĐ-STNMT 13-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 363484, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02646 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 03/6/2019 cấp cho hộ ông Đ
Số 122/QĐ-STNMT 13-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 058842, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02627 do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng ký ngày 07/5/2019 cấp cho hộ ông Đào Văn Sơn,
115/QĐ-STNMT 10-05-2022 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 496206, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01059 do Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng ký ngày 14/8/2006 cấp cho ông Phạm Quốc Toản, địa chỉ thường trú tại khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi
Số 114/QĐ-STNMT 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 936524, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01373 do UBND huyện Lộc Bình ký ngày 25/6/2004 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Nhung, địa chỉ thường trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình, huyện L
Số 116/QĐ-STNMT 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00349/25/QĐ-UB do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 11/11/1999 cấp cho hộ ông Hoàng Văn Trường, địa chỉ thường trú thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số 115/QĐ-STNMT 10-05-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 496206, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01059 do Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng ký ngày 14/8/2006 cấp cho ông Phạm Quốc Toản, địa chỉ thường trú tại khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ
Số 104/QĐ-STNMT 22-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 3528 QSDĐ/05 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 30/8/1994 cấp cho ông Triệu Đức Thành, địa chỉ thường trú tại thôn Bình An, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số 99/QĐ-STNMT 18-04-2022 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CB 341874, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00959 do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 29/9/2015 cấp cho hộ ông Hoàng Trung Huân và bà
Số 94/QĐ-STNMT 14-04-2022 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 859936, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH 01936 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 20/9/2011 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Yến, địa chỉ
Số 89/QĐ-STNMT 07-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 134752, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01759 do Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ký ngày 26/5/2014 cấp cho bà Trần Thị Lan
Số 86/QĐ-STNMT 07-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 055756, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 02597 do UBND phố Lạng Sơn ký ngày 29/9/2006 cấp cho hộ ông Hoàng Viết Vụ và bà Bành Thị Liên, địa chỉ thường trú tại số 28A, đường Thân Cả
Số 85/QĐ-STNMT 07-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 315022, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00444 do Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ký ngày 31/12/2010 cấp cho ông Đào Hồng D
Số 88/QĐ-STNMT 07-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BĐ 277985, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01537do UBND huyện Bình Gia ký ngày 28/12/2010 cấp cho hộ ông Hà Văn Dũng, địa chỉ thườn
Số 87/QĐ-STNMT 07-04-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 799575, số vào sổ cấp Giấy chứng hận CH 03664 do Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ký ngày 26/2/2019 cấp cho ông Đặng Xuân Đạ
Số 82/QĐ-STNMT 29-03-2022 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DC 398181, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02273 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 03/8/2021 cấp cho ông Lưu
Số 81/QĐ-STNMT 29-03-2022 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CB 091399, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 00523 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 08/7/2016 cấp cho bà Mông