Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 749/QĐ-VPĐKĐĐ 20-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Q 923493, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 01956 SDĐ/289/2000/QĐ- UB(H) do UBND thị xã Lạng Sơn cấp ngày 29/12/2000 cho hộ bà Ngô Thị Thảo
Số 742/QĐ-STNMT 19-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 624526, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00126, do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/6/2017 cho ông Cao Xuân Dục (Cao Xu
Số 1461/QĐ-UBND 14-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chi Lăng (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng)
Số 1461/QĐ-UBND 14-09-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Chi Lăng (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Chi Lăng)
Số 701/QĐ-STNMT 31-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 185090, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00691 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 25/7/2011 cho ông Hoàng Ngọc Tuyến và bà Ng
Số 681/QĐ-VPĐKĐĐ 23-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 511163, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02571 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 15/3/2019 cho bà Phạm Thị
Số 671/QĐ-VPĐKĐĐ 18-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02500 QSDĐ/1039/2004/QĐ-UB (H) do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 15/11/2004 cho hộ ông Vũ Đình Hồng, địa chỉ thường trú số 74, đường Hùng Vương,
Số 667/QĐ-VPĐKĐĐ 18-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 242501, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 03793 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 28/10/2009 cho hộ bà Hoàng Thị Thậm, địa chỉ thường trú khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình,
Số 638/QĐ-VPĐKĐĐ 09-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BU 055354, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00006 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 08/10/2013 cho hộ ông Hoàng Văn Sinh và bà Đỗ Th
Số 636/QĐ-VPĐKĐĐ 09-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00450 QSDĐ/606/2003/QĐ-UB(H) do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 24/11/2003 cho hộ ông Vi Văn Phình, địa chỉ thường trú thôn Pò Mạch, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tỉnh Lạn
Số 621/QĐ-VPĐKĐĐ 03-08-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành D 0140524 do UBND huyện Tràng Định cấp ngày 01/01/1995 cho bà Đoàn Thị Lẻng, địa chỉ thường trú thôn Bản Học, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số 559/QĐ-VPĐKĐĐ 18-07-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành V 158199, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00768QSDĐ/3174/QĐ-UB do UBND huyện Tràng Định cấp ngày 12/11/2004 cho hộ bà Hoàng Thị Bích Ly, địa chỉ thường trú khu 5, thị trấn Thất Khê, hu
số 541/QĐ-VPĐKDĐ 11-07-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 015991, BI 015992, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận tương ứng là CH 03991, CH 03992 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/9/2011 cho
Số 528/QĐ-VPĐKĐĐ 06-07-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành DG 641791, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 01090 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 26/7/2022 cho hộ ông Hoàn
Số 510/QĐ-VPĐKĐĐ 30-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 392893, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01743 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/12/2004 cho hộ ông Chu Văn Lỵ và bà Dương Thị Pằng, địa chỉ thường trú khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình
Số 509/QĐ-VPĐKĐĐ 30-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AA 436378, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00882/QSDĐ/191/QĐ-UB (H) do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 19/7/2004 cho hộ ông Linh Văn Chương, địa chỉ thường trú thôn Lân Luông,
Số 489/QĐ-VPĐKĐĐ 21-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 794406 và AG 937899, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận tương ứng là 00181 và 00182 do UBND huyện Bình Gia cấp ngày 28/8/2007 cho hộ ông Lương Chu Lâm, địa chỉ thường trú Khu 6A, th
Số 469/QĐ-VPĐKĐĐ 14-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành V 087603, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01076QSDĐ/1135 do Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng cấp ngày 23/8/2004 cho hộ bà Âu Thị Bộ, địa chỉ thường trú thôn Cốc Nam, xã
Số 470/QĐ-VPĐKĐĐ 14-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 365944, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00020 do Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định cấp ngày 08/11/2010 cho hộ ông Nông Văn Dũn
Số 443/QĐ-VPĐKĐĐ 05-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành V 096466, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02267/QSDĐ/379/2004/QĐ-UB (H) do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 14/7/2004 cho hộ ông Mông Thế Hoan, địa chỉ thường trú khối 9