Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 286/TB-STNMT 21-12-2021 Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 60 /TB-STNMT 11-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn