Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 44/LCT-STNMT 30-10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)
Số 40/LCT-STNMT 02-10-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023)
Số 38/LCT-STNMT 18-09-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023)
Số 37/LCT-STNMT 11-09-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)
Số 36/LCT-STNMT 05-09-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)
Số 35/LCT-STNMT 28-08-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Số 34/LCT-STNMT 21-08-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023)
Số 33/LCT-STNMT 14-08-2023 LỊCH CÔNG TÁC của Sở Tài nguyên và Môi trường (tuần 33, từ ngày 14/8 - 18/8/2023)
Số 32/LCT-STNMT 07-08-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
Số 30/LCT-STNMT 31-07-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023)
Số 30/LCT-STNMT 24-07-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
Số 28/LCT-STNMT 10-07-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)
Số 27/LCT-STNMT 03-07-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)
Số 25/LCT-STNMT 19-06-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023)
Số 23/LCT-STNMT 29-05-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 29/5-02/6/2023)
Số 21/LCT-STNMT 22-05-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)
Sô 20/LCT -STNMT 08-05-2023 Lịch công tác tuần 20 của Sở (từ ngày 08/5/2023 đên s12/5/2023)
Số 15/LCT-STNMT 03-04-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
Số 14/LCT-STNMT 27-03-2023 Lịch công tác tuần Lãnh đạo sở (từ ngày 27/03/2023-31/03/2023)
Số 13/LCT-STNMT 20-03-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)