Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 23/LCT-STNMT 29-05-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 29/5-02/6/2023)
Số 21/LCT-STNMT 22-05-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)
Sô 20/LCT -STNMT 08-05-2023 Lịch công tác tuần 20 của Sở (từ ngày 08/5/2023 đên s12/5/2023)
Số 15/LCT-STNMT 03-04-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)
Số 14/LCT-STNMT 27-03-2023 Lịch công tác tuần Lãnh đạo sở (từ ngày 27/03/2023-31/03/2023)
Số 13/LCT-STNMT 20-03-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023)
Số 12/LCT-STNMT 13-03-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023)
Số 11/LCT-STNMT 06-03-2023 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)
Số 10/LCT-STNMT 27-02-2023 Lịch công tác tuần 10 (ngày 27/02/2023-03/02/2023)
Số 09/LCT-STNMT 20-02-2023 Lịch công tác tuần 9 (Từ ngày 20/02/2023- 24/02/2023)
Sô 07/LCT-STNMT 06-02-2023 Lịch công tác tuần 07 (Ngày 06/02/2023-10/02/2023)
Số 05/LCT-STNMT 30-01-2023 lịch công tác tuần 05
Số 53/LCT 26-12-2022 lịch công tác tuần 53 (Lãnh đạo sở)
Số 44/LCT-STNMT 24-10-2022 Lịch công tác tuần của lãnh đạo Sở tuần 44
Số 37/LCT-STNMT 31-08-2022 Lịch công tác tuần 37 của Lãnh đạo Sở (Từ ngày 05/8/2022-09/9/2022)
Số 34/LCT-STNMT 11-08-2022 Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo Sở
Số 33/LCT-STNMT 04-08-2022 Lịch công tác tuần 33 của Lãnh đạo Sở
Số 32/LCT-STNMT 28-07-2022 Lịch công tác tuần 32 của Lãnh đạo Sở (Từ ngày 01/8/022-07/8/2022)
Số 31/LCT-STNMT 21-07-2022 Lịch công tác tuần 31 Lãnh đạo Sở (Từ ngày 25/7-31/7/2022)
Số 30/LCT-STNMT 17-07-2022 Lịch công tác tuần 30 Lãnh đạo Sở (Tư ngày 18/7-22/7/2022)