Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Văn bản xin ý kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án: Cụm công nghiệp Đình Lập, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
28-11-2023 15-12-2023
Về việc đề bghij đăng tải: Dự án Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập
08-11-2023 24-11-2023
VV lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng"
19-10-2023 04-11-2023
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL .31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang)
17-10-2023 02-11-2023
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mỏ rộng, nâng cấp bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
26-09-2023 11-10-2023
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Khu tái định cư trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
25-09-2023 10-10-2023
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án: "Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thị trấn Đình Lập, huyện ĐÌnh Lập"
14-09-2023 28-09-2023
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn
22-08-2023 06-09-2023
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
22-08-2023 06-09-2023
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1
15-08-2023 30-08-2023