Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Văn bản xin ý kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khu đô thị phía đông Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
14-04-2022 29-04-2022
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn"
05-04-2022 20-04-2022
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn" thuộc xã Khánh Xuân và xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
01-04-2022 15-04-2022
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác cát, sỏi, làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ Hùng Sơn, huyện Tràng Định
25-03-2022 09-04-2022
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng khu trung tâm văn hóa thể thao và khu dân cư huyện Đình Lập"
25-03-2022 09-04-2022
Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” Địa chỉ: Xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
08-03-2022 23-03-2022