Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 364/BC_STNMT 15-07-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2022
Số 280/BC-STNMT 09-06-2022 BÁO CÁO Tình hình kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số 57/KH-STNMT 07-04-2022 KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
35/KH-STNMT 03-03-2022 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
14/BC-STNMT 13-01-2022 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 14/BC-STNMT 13-01-2022 BÁO CÁOKết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022NgànhTàinguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 618/BC-STNMT 15-12-2021 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 07/BC-STNMT 06-01-2021 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số 654/BC-STNMT 18-12-2020 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1487/CTr-STNMT 20-11-2018 Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
1229/CTr-STNMT 08-10-2018 Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
1080/CTr-STNMT 10-09-2018 Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
916/CTr-STNMT 06-08-2018 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
707 /CTr-STNMT 28-06-2018 Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
565/BC-STNMT 29-05-2018 Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
435/CTr-STNMT 03-04-2018 Công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
291/CTr-STNMT 28-03-2018 Công tác trọng tâm tháng 4 năm 2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn