Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 19 August 2021

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo số điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và trang thông tin điện tử của Sở để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

1. Số điện thoại, hòm thư điện tử, trang thông tin điện tử tiếp nhận thông tin:

1.1. Ông Nguyễn Duy Nam - Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại cố định: 02053.808.898.

- Điện thoại di động: 0374.673.219.

- Hòm thư tiếp nhận thông tin: ndnam@langson.gov.vn

1.2. Ông Triệu Đức Minh - Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại di động: 0989.506.333

- Hòm thư tiếp nhận thông tin: tdminh@langson.gov.vn

1.3. Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ truy cập: https://tnmt.langson.gov.vn vào mục tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân và doanh nghiệp.

2. Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức công tác trong Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận một cửa của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài Nguyên và Môi trường không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tiếp nhận các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp đối với phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng hay dạng văn bản tiếng Việt đối với việc gửi phản ánh đến hòm thư điện tử và trang thông tin điện tử của Sở.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật về họ và tên, số điện thoại, nội dung phản ánh (nếu có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật) và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.