Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo góp ý Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

 

 1

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là yếu tố rất quan trọng để theo dõi, đánh giá và đề xuất chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý môi trường và nghiên cứu khoa học về môi trường. Theo đó, ngày 24/8/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
 
​Chiều 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu báo cáo về môi trường. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; ông Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường; cùng đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ban ngành có liên quan.

1

 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng tại Hội thảo
 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng cho biết, “Nhằm thực hiện Thông tư nói trên, Tổng cục Môi trường đã dự thảo Bộ hướng dẫn việc thu thập, tính toán 118 chỉ tiêu báo cáo về môi trường được quy định trong Thông tư. Do đó, Hội thảo hôm nay nhằm xin ý kiến các đại biểu về sự phù hợp, tính khả thi của cấu trúc, phương pháp tính các chỉ tiêu. Bên cạnh đó, đề xuất cách thức phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị”.

1

Bà Dương Thị Thanh Xuyến, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường
 

Báo cáo tại Hội thảo, bà Dương Thị Thanh Xuyến, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường cho biết, Bộ hướng dẫn được xây dựng nhằm hướng dẫn việc báo cáo công tác môi trường đối với các chỉ tiêu được phân nhóm như: hiện trạng và biến động diện tích đất, nước mặt, rừng, các hệ sinh thái tự nhiên (đất ngập nước, rừng ngập mặn, san hô, cỏ biển, …); diễn biến chất lượng không khí trong các đô thị, khu dân cư; tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt; các nguồn gây ô nhiễm môi trường (quy mô, tính chất và tác động xấu lên môi trường); tình hình phát sinh chất thải (quy mô, tính chất của chất thải);…

Bộ hướng dẫn cũng đã quy định rõ cho từng đơn vị, gồm UBND các cấp; các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Cùng với đó là thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường cũng được thể hiện rõ cho từng đơn vị nêu trên.
Bộ TN&MT có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo về bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, gửi báo cáo Chính phủ, Quốc hội trước ngày 31/01 hàng năm.

1

Đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phát biểu ý kiến

 
Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết xây dựng Bộ hướng dẫn và cũng đã thảo luận sôi nổi về nội dung của Bộ hướng dẫn như: cần nêu chi tiết từng loại hoạt động khai thác khoáng sản, đánh giá đúng bản chất nguồn gây ô nhiễm; việc giao Sở TN&MT thực hiện báo cáo một số chỉ tiêu môi trường là vượt thẩm quyền, không phù hợp; cân nhắc hình thức văn bản ban hành Bộ hướng dẫn; xem lại bố cục, phương pháp tính các chỉ tiêu; xem xét nguồn lực thống kế các chỉ tiêu của các địa phương; xem xét một số khái niệm chưa chuẩn, phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật;…

 

 

Tác giả bài viết: Theo http://monre.gov.vn