Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

các quy định chuẩn về đảm bảo vệ sinh môi trường tại nông thôn

Trả lời
Câu hỏi

hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất ở tại Phường Tam Thanh TPLS

Trả lời
Câu hỏi

Gia đình tôi sống tại Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ năm 1983 đến nay (trên thửa đất số 19, tờ bản đồ số 93A, có diện tích là 1.7014m2). Trong quá trình sinh sống, bố tôi là ông Lý Văn Trò đã nhiều lần kê khai thông tin thửa đất này (có nộp thuế đất ở hàng năm trên diện tích 500m2) để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp.

Trả lời