Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tục cấp lại Giấy phép giấy phép tài nguyên nước

Submitted by TTCNTT TN&MT on 24 August 2018
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Mau giay to 04 theo TT so 27.doc 499.5 KB

12. Thủ tục cấp lại Giấy phép giấy phép tài nguyên nước

 

TT

Thông tin

Nội Dung

1

Quy định về hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép tài nguyên nước (Mẫu số 11 - Mẫu giấy tờ số 04);

2. Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.

 

2

Quy trình giải quyết

Thực hiện tương tự theo Điều 7 Mục 1 Quy định này.

 

3

Thời gian giải quyết

Tối đa 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày làm việc.

2. Phòng Tài nguyên nước: 10 ngày làm việc.

3. Trả kết quả: 01 ngày làm việc.

 

4

Phí, lệ phí

Không có quy định.