Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG TIN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA Năm 2019

 

Ngày 20/12/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua số II - Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 9 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh do Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ là đơn vị Cụm trưởng; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang là đơn vị Cụm phó tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền - Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ.

Kết quả: Công tác thi đua khen thưởng năm 2019 được cấp ủy, tập thể lãnh đạo các Sở TN&MT trong cụm Thi đua số II quan tâm, nghiêm túc thực hiện các phong trào thi đua do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh chỉ đạo. Các phong trào thi đua được triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, gắn với nhiệm vụ của ngành, việc xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo không khí phấn khởi, kịp thời động viên, cổ vũ công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên cụm thi đua số II đã nghiêm túc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị có chất lượng cao, nêu trúng, đúng những vấn đề nóng liên quan đến lĩnh vực quản lí đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường…