Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn làm việc với UBND huyện Cao Lộc về tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 30/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; trên cơ sở tổng hợp các nội dung vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi

Thông tin phát triển ngành

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của đại biểu và cử tri

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí nghĩa đã đồng chủ trì Hội thảo tham vấn đại biểu Quốc hội về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Subscribe to Thông tin phát triển ngành