Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

Tôi có một số thửa đất thuộc tờ bản đồ số 75 tại Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn. Năm 1997 nhà nước đo đạc lập bản đồ địa chính, các thửa đất của tôi được thể hiện cụ thể trên bản đồ địa chính, tuy nhiên tại thời điểm đó do tôi không trực tiếp được ký nhận, xác nhận diện tích theo yêu cầu của đơn vị đo đạc vào bản “ Sổ giao nhân diện tích theo hiện trạng sử dụng cho chủ sử dụng”. Một thửa do Em tôi ký nhận, có 04 thửa ghi “UBND phường Chi Lăng” và trưởng khối ký tên.

Trả lời
Câu hỏi

Năm 2015 gia đình tôi có bị mất 600m2 đất ở và hơn 1000m2 đất đồi do giải tỏa làm tái định cư Đồng Đăng mở rộng. do không có đất xây nhà nên gia đình đã làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa thành đất ở chuyển lên huyện Cao Lộc. qua rất nhiều thứ thủ tục và thẩm định, đến nay Sở TNMT tỉnh vẫn chưa chấp thuận cho chuyển đổi mục đích mặc dù khu đất xin chuyển đổi không vướng quy hoạch. từ đó đến nay đã được 4 năm. gia đình đã hy sinh rất nhiều đất cha ông gìn giữ cho nhà nước.

Trả lời
Câu hỏi

hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất ở tại Phường Tam Thanh TPLS

Trả lời
Câu hỏi

Gia đình tôi sống tại Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ năm 1983 đến nay (trên thửa đất số 19, tờ bản đồ số 93A, có diện tích là 1.7014m2). Trong quá trình sinh sống, bố tôi là ông Lý Văn Trò đã nhiều lần kê khai thông tin thửa đất này (có nộp thuế đất ở hàng năm trên diện tích 500m2) để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp.

Trả lời
The website encountered an unexpected error. Please try again later.