Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 9 February 2021
Số hiệu văn bản
Số 05 /2021/NQ-HDND
Ngày ban hành
03/02/2021
Ngày hiệu lực
01/03/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm