Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 8 February 2021
Số hiệu văn bản
Số: 1215/BTNMT-TĐKTTT
Ngày ban hành
10/03/2021
Ngày hiệu lực
10/02/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trần Hồng Hà