Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 21 January 2021
Số hiệu văn bản
Số: 687QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
17/03/2020
Ngày hiệu lực
17/03/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trần Hồng Hà