Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 19 January 2021
Số hiệu văn bản
Số: 186 /VP-KT
Ngày ban hành
16/01/2021
Ngày hiệu lực
16/01/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký