Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 12 January 2021
Số hiệu văn bản
Số 43/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành
31/12/2020
Ngày hiệu lực
31/12/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng