Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 22 December 2020
Số hiệu văn bản
Số: 09/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14/12/2020
Ngày hiệu lực
01/01/2021
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm