Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 17 November 2020
Số hiệu văn bản
Số: 1729/QĐ-TTg
Ngày ban hành
04/11/2020
Ngày hiệu lực
04/11/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trịnh Đình Dũng