Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 10 August 2020
Số hiệu văn bản
Số: 06/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành
07/08/2020
Ngày hiệu lực
07/08/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Minh Ngân