Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 7 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 132/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
641.pdf 5.14 MB