Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 28 July 2020
Số hiệu văn bản
Số: 1527/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
10/07/2020
Ngày hiệu lực
10/07/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trần Hồng Hà