Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 18 June 2020
Số hiệu văn bản
số 1136/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/06/2020
Ngày hiệu lực
16/06/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hồ Tiến Thiệu