Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 31 March 2020
Số hiệu văn bản
Số 09/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành
18/03/2020
Ngày hiệu lực
01/05/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trịnh Đình Dũng