Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 31 March 2020
Số hiệu văn bản
Số 06/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
03/01/2020
Ngày hiệu lực
20/02/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc