Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 17 March 2020
Số hiệu văn bản
Số: 1182 /BTNMT-TĐKTTT
Ngày ban hành
09/03/2020
Ngày hiệu lực
09/03/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lê Công Thành