Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 11 December 2019
Số hiệu văn bản
Số: 60/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành
01/07/2019
Ngày hiệu lực
01/07/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc