Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 27 November 2019
Số hiệu văn bản
Số: 1676 /QĐ-TTg
Ngày ban hành
21/11/2019
Ngày hiệu lực
21/11/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Vương Đình Huệ