Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 5 March 2019
Số hiệu văn bản
Số: 212 /STNMT-KHTC
Ngày ban hành
26/02/2019
Ngày hiệu lực
26/02/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Bùi Văn Côi