Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 9 October 2018
Số hiệu văn bản
140/KH-UBND
Ngày ban hành
08/10/2018
Ngày hiệu lực
08/10/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lý Vinh Quang