Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải tại bãi rác Tân Lang

Bãi rác Tân Lang có tổng diện tích khu vực là 9,5 ha nằm trên địa bàn xã Bắc Việt (trước đây là xã Tân Lang), huyện Văn Lãng. Bãi rác được UBND tỉnh giao Công ty TNHH Huy Hoàng quản lý từ năm 2002 theo Quyết định số 2036/QĐ-UB-XD ngày 04/10/2002 phục vụ cho việc xử lý khối lượng rác thải khu vực cửa khẩu biên giới Lạng Sơn. Thực tế hiện nay bãi rác Tân Lang là nơi tiếp nhận, xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt của thành phố, các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Tràng Định và một phần của huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. Qua nhiều năm hoạt động, bãi rác đã có dấu hiệu quá tải do phải tiếp nhận khối lượng rác lớn từ nhiều địa bàn huyện.

 

Đầu năm 2020, cử tri xã Tân Lang (nay là xã Bắc Việt) đã có kiến nghị về việc bãi rác Tân Lang gây ô nhiễm môi trường, đề nghị Công ty TNHH Huy Hoàng có biện pháp xử lý rác thải đảm bảo môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan xác minh. Kết quả cho thấy nội dung phản ảnh của cử tri là có cơ sở, bãi rác trong một số thời điểm đã có tác động đến khu dân cư nhất là vào những ngày mưa nhiều, sương mù (khoảng tháng 10 âm lịch). Đánh giá hiện trạng bãi rác đã được vận hành cơ bản đảm bảo quy trình chôn lấp hợp vệ sinh, Công ty TNHH Huy Hoàng đã có nhiều cố gắng, đầu tư để giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng của bãi chôn lấp rác đến môi trường xung quanh. Ghi nhận ý kiến người dân tại khu vực, so với những năm trước đây tình trạng ô nhiễm đã được giảm thiểu. Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu Công ty phải tiếp tục quan tâm, vận hành thường xuyên và đúng quy trình chôn lấp rác hợp vệ sinh; thường xuyên vận hành công trình bảo vệ môi trường của dự án và tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu, hạn chế các tác động đến môi trường.

Công trình hồ xử lý nước rỉ rác của bãi rác Tân Lang

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trong giai đoạn tiếp theo, Công ty TNHH Huy Hoàng đã lập dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp bãi xử lý rác thải Tân Lang, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 79/QĐ-UBND ngày 10/01/2019; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số: 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020, với nhiều hạng mục công trình thiết yếu như: Bãi chôn lấp rác số 1 và 2, Hồ thu nước rỉ rác, Hồ trung hòa nước, Hệ thống đập chắn nước, Hệ thống thu gom nước mưa và nước rác, cống xả nước,...

Dự án mở rộng, nâng cấp bãi rác Tân Lang

đang được Công ty TNHH Huy Hoàng triển khai thực hiện

 

Trong thời gian tiếp theo, Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với bãi rác Tân Lang, hướng dẫn Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư (khuyến khích lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động), vận hành các công trình bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý chất thải trong quá trình hoạt động./.

 

Phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường

The website encountered an unexpected error. Please try again later.