Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn và Hậu Giang: Thực hiện kế hoạch biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ trong năm 2020 là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao các giải pháp công nghệ về xử lý môi trường và tái sử dụng chất thải nông nghiệp, hạn chế sử dụng chất thải nhựa. Thực hiện các giải pháp xử lý phế phụ phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi thủy sản để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính. Hoàn thành và tổ chức triển khai thực hiện kết quả xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động với biến đổi khí hậu của tỉnh; thực hiện đánh giá khí hậu trên địa bàn; tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Triển khai thực hiện các phương án và giải pháp, công trình phòng, chống thiên tai, cấp bách nhằm bảo vệ đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường, tạo sự thống nhất về nhận thức và có hành động ứng phó phù hợp, hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 127-KH/TU vào chương trình, kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

 

http://monre.gov.vn/