Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 29/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Tới dự có đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và các đồng chí Báo cáo viên của Vụ Pháp chế, Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo:  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;  Đại diện UBND các huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố;  Đại diện Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ; và một số đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh.

 

Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc SởTN&MT phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, thẩm định đánh giá, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về môi trường cho thấy còn có vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong các quy định giữa các ngành trong quản lý, cũng như trong triển khai thực hiện tại cơ sở. Để dần hoàn thiện văn bản tài nguyên và môi trường, ngày 13/5/2019 Chính phủ đã ban hành nghị định số 40 về việc sửa đổi một số điều của nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và nghị định hiệu lực 01/7/2019, nhằm triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các quy định mới của nghị định số 40 của Chính phủ đến các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cán bộ làm công tác quản lý môi trường, các cấp cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, để thực hiện nghiêm túc, áp dụng vào thực tế tại cơ sở. Với nhiệm vụ cần thiết đó, Hội nghị tập huấn nghị định số 40 sửa đổi một số điều của Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường với mong muốn thông tin hữu ích về môi trường cho các đồng chí học viên, đồng thời là cơ hội cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề còn chưa hiểu rõ về những quy định và những văn bản quy định vi phạm pháp luật khác về bảo vệ môi trường; tại Hội nghị tập huấn đồng chí đề nghị các đồng chí học viên tham dự đầy đủ thời gian, diễn ra hội nghị tập trung tiếp thu các nội dung của Nghị định, tích cực thảo luận nêu ra những khó khăn vướng mắc quá trình sản xuất kinh doanh khi áp dụng và thực hiện các quy định pháp luật về môi trường; đề nghị các đồng chí Báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bằng những kinh nghiệm của mình, tập trung truyền đạt những nội dung chính, những vấn đề mới, cốt lõi phù hợp với thực tế của địa phương  và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải đáp khó khăn vướng mắc của học viên để thực thi vận dụng trong thời gian tới được hiệu quả hơn.