Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá những kết quả đã đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 1080/QCPH-CT-TN&MT về việc phối hợp Trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 17/6/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá những kết quả đã đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Thuế. Tới dự có các đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục thuế Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị của hai bên.

Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất và cơ quan thuế, do đó công tác phối hợp luôn nhịp nhàng, đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Đặc biệt là triển khai thực hiện việc trao đổi thông tin, hồ sơ theo hình thức điện tử đã rút ngắn được thời gian, giảm được rất nhiều chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần tăng tỷ lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đúng hạn.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế số 1080/QCPH-TN&MT ngày 25/7/2019 của Cục thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về phối hợp trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Rà soát, tích hợp các thủ tục hành chính như các hồ sơ của tổ chức, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu, hồ sơ chuyền mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện được việc trao đổi thông tin và cung cấp hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện được việc trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế.

Kết luận Hội nghị, trong 6 tháng cuối năm 2020 hai cơ quan thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa hai ngành, phấn đấu giải quyết hồ sơ và trả kết quả trước và đúng hạn đạt trên 95% đối với những hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và 100% đúng hạn đối với các hồ sơ của tổ chức.

 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT