Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ngày 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng và 67 đồng chí Đảng viên của 05 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối  các cơ quan tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua (2015 -2020) Đảng bộ, cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự phối kết hợp chặt chẽ của các Sở Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan; bộ máy tổ chức của sở tiếp tục được kiện toàn, cơ sở vật chất cho hoạt động tiếp tục được đầu tư; đồng thời có sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự phấn đấu của mối cán bộ, đảng viên, quần chúng làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đề ra, trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sâu sát, toàn diện, rõ người, rõ việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính,  đã tạo chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội  đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tinh thần tiên phong, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội  ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nghi nhận và biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã chỉ ra những hạn chế yếu kém, cần khắc phục trong thời gian tới và phát huy vai trò của chủ động của cấp ủy, trong việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước  về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.