Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường xung kích vì cộng đồng

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), hưởng ứng tháng thánh niên (tháng 03/2020). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐTN-TN&MT ngày 13/3/2020 tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải giữ gìn vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, chung tay với cộng đồng trong bối cảnh cả nước đang phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể vào 02 ngày: 15/3/2020 và 20/3/2020, Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức phát 2000 khẩu trang kháng khuẩn, 200 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn, 500 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 500 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác thu gom xử lý rác thải nhựa cho 02 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: hoạt động trong lĩnh vực Môi trường (Công ty TNHH Huy Hoàng) và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện năng (Công ty Nhiệt điện Na Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV) với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi phát tặng khẩu trang và nước sát khuẩn:

1. Tại Công ty TNHH Huy Hoàng vào ngày 15/3/2020:

 

(Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho người lao động của Công ty TNHH Huy Hoàng )