Skip to main content
Thông tin phát triển ngành

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công tác in Giấy chứng nhận trên phần mềm Elis cloud

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm

Thông tin phát triển ngành

Thành phố Lạng Sơn - Những nỗi lo xung quanh hồ Phú Lộc IV

Trong những năm qua, dưới sức ép từ sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, vấn đề ô nhiễm một số thủy vực trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cũng đang trở thành nỗi lo đối với người dân sinh sống tại khu vực. Hồ Phú Lộc IV nằm trong địa bàn khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực.

Thông tin phát triển ngành

Đánh thức những tầng đất sâu

Chỉ với ba lô trên lưng, những người địa chất xạ hiếm lên đường tìm kiếm nguồn tài nguyên mới cho đất nước. Trong hành trang giản dị mà có phần kham khổ ấy chủ yếu là máy móc, cùng vật dụng cần thiết để sinh hoạt dã chiến dài ngày như: Xoong, nồi, bát, đũa với vài cân cá khô và gạo.

Thông tin phát triển ngành

Cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6

Sáng 25/8, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng trong Kỳ họp Đối thoại Chính sách Môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6 (được tổ chức lần đầu tiên bằng phương thức trực tuyến), Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Koizumi Shinjiro đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về môi trường giữa Bộ Tài nguyên và M

Thông tin phát triển ngành

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn làm việc với UBND huyện Cao Lộc về tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc

Thực hiện kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 30/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; trên cơ sở tổng hợp các nội dung vướng mắc khó khăn trong công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 để đánh giá những kết quả đã đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 công tác phối hợp trao đổi thông tin địa chính giữa Cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 1080/QCPH-CT-TN&MT về việc phối hợp Trao đổi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường.