Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tham gia xử lý 128 tấn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu Chi Ma

Trong các ngày 07-08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tiến hành giám sát việc xử lý 05 lô hàng tồn đọng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 316/QĐ-HQLS ngày 17/5/2022 và theo phương án xử lý được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-HQLS ngày 17/5/2022 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Các lô hàng tồn đọng gồm: Ruột lợn ướp muối, chân gà, bàn chân gà đông lạnh đã bốc mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường, hàng hóa đã hết hạn trên giấy chứng nhận kiểm dịch và lô hàng Đậu Hà lan khô bị nhiễm loài côn trùng, không còn giá trị sử dụng, với tổng khối lượng phải thực hiện tiêu hủy khoảng 128 tấn.