Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐẤT ĐAI VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.    

Thông tin phát triển ngành

Thành phố Lạng Sơn - Những nỗi lo xung quanh hồ Phú Lộc IV

Trong những năm qua, dưới sức ép từ sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, vấn đề ô nhiễm một số thủy vực trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cũng đang trở thành nỗi lo đối với người dân sinh sống tại khu vực. Hồ Phú Lộc IV nằm trong địa bàn khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực.

Thông tin phát triển ngành

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công tác in Giấy chứng nhận trên phần mềm Elis cloud

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm

Subscribe to Thông tin phát triển ngành