Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

Xây dựng Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có tính khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn

Ngày 13/5, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, tham dự Hội thảo tại 136 điểm cầu có đại diện lãnh đạo, cán bộ của các Bộ, ngành Trung ương, đại diệ

Subscribe to Thông tin phát triển ngành