Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác của Văn phòng Đăng ký đất đai, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan trong năm 2021, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022. Được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 18/01/2022, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ Tịch công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

Tin chỉ đạo điều hành

Xác lập lại vị trí, chức năng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan, các chuyên gia về xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 8/12, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Subscribe to Tin chỉ đạo điều hành