Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Tin tổng hợp

HỘI NGHỊ Làm việc với trường Đại học Mỏ - Địa chất liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 12/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức hội nghị làm việc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tin tổng hợp

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm ngành Tài nguyên và Môi trường 05 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Tuyên Quang

Ngày 24/02/2018, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường 05 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang.

Tin tổng hợp

Hội nghị Công bố Quyết định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Bình.

Ngày 04/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Bình. Tới dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cuc thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Bưu điện và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Tin tổng hợp