Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Tin tổng hợp

Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường chấp hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; ngày 04/4/2022, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai đã ban hành Văn bản số 201/VPĐKĐĐ-HCTH để chỉ đạo trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,

Tin tổng hợp

Công bố Quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/3/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 24/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm Bà Lương Thu Luyên, Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 30/3/2022; Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 24/3/2022, điều động và bổ nhiệm Bà An Th

Tin tổng hợp

Hội thảo tập huấn các quy định, chính sách của luật bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

Ngày 29/3/2022 tại Hà Nội Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định, chính sách của luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành với hơn 35 điểm cầu tại 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tin tổng hợp

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

         Ngày 22/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin tổng hợp

Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 68/KH- TTTNMT ngày 25/02/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022.

Tin tổng hợp

Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt I năm 2019; Quyết định số 92/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả

Subscribe to Tin tổng hợp