Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược phát triển khí tượng thủy văn

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 5 giải pháp quan trọng về chính sách pháp luật; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin; phát triển nguồn nhân lực; thông tin truyền thông và hợp tác q

Tin tổng hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 28/3/2022 UBND huyện Lộc Bình đã khánh thành đưa vào sử dụng Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lộc Bình, theo phân công của UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình được bố trí cán b

Tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hợp tác với Winrock trong lĩnh vực BVMT và ứng phó với Biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và với Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp với ông Rodney Ferguson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Winrock International tại trụ sở Winrock ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Tin tổng hợp

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VPĐKĐĐ ngày 12/01/2022 của Văn phòng  Đăng ký đất đai về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

Tin tổng hợp

Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện dự án xây dựng CSDL đất đai (dự án VILG) thành phố Lạng Sơn và các huyện Bình Gia, Cao Lộc và Lộc Bình tháng 4/2022

Ngày 27/4/2022, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình", tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Dự án VILG) chủ trì cuộc họp trực

Subscribe to Tin tổng hợp