Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Tin tổng hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 28/3/2022 UBND huyện Lộc Bình đã khánh thành đưa vào sử dụng Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lộc Bình, theo phân công của UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình được bố trí cán b

Tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hợp tác với Winrock trong lĩnh vực BVMT và ứng phó với Biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và với Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp với ông Rodney Ferguson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Winrock International tại trụ sở Winrock ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Tin tổng hợp

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VPĐKĐĐ ngày 12/01/2022 của Văn phòng  Đăng ký đất đai về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

Tin tổng hợp

Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện dự án xây dựng CSDL đất đai (dự án VILG) thành phố Lạng Sơn và các huyện Bình Gia, Cao Lộc và Lộc Bình tháng 4/2022

Ngày 27/4/2022, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình", tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Dự án VILG) chủ trì cuộc họp trực

Tin tổng hợp

Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường chấp hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 01/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; ngày 04/4/2022, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai đã ban hành Văn bản số 201/VPĐKĐĐ-HCTH để chỉ đạo trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,

Tin tổng hợp

Công bố Quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/3/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao Quyết định Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 24/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm Bà Lương Thu Luyên, Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 30/3/2022; Quyết định số 78/QĐ-STNMT ngày 24/3/2022, điều động và bổ nhiệm Bà An Th

Subscribe to Tin tổng hợp