Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Tin tổng hợp

“Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành Tài nguyên và Môi trường”

Sáng 28/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Hội nghị các nhà khoa học trẻ ngành tài nguyên và môi trường” với sự tham gia của 200 các nhà nghiên cứu khoa học trẻ đến từ các viện, trường, đơn vị quản lý trong và ngoài ngành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tin tổng hợp

Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức,

Ngày 26/07/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 việc thực hiện Quy chế phối  hợp số 1194/QCPH-CT-TN&MT ngày 01/10/2021 giữa Cục thuế và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình cá nhân giữa cơ quan Th

Tin tổng hợp

Hội thảo chuyên đề công tác Quản lý nhà nước về môi trường

Ngày 29/7/2022, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo trực tuyến chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về môi trường, với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia Hội thảo.

Tin tổng hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thuế trong việc chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên

Tin tổng hợp

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng

Ngày 15/7/2022, tại UBND huyện Chi Lăng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hu

Tin tổng hợp

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại huyện Đình Lập, Lộc Bình và Hữu Lũng.

Trong hai ngày 12 và 13/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa

Tin tổng hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký biến động, chỉnh lý thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp cho người dân do có thay đổi bởi việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

Thực hiện Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Văn Quan được sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 24 đơn vị hành chính cấp xã thành 17 đơn vị hành chính cấp xã (Có 12 đơn vị được sắp xếp, sáp nhập thành 0

Tin tổng hợp

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 5/7/2022 tại Hà Nội, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật đất đai (sửa đổi) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương để thảo luận về nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trước khi trình lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Subscribe to Tin tổng hợp